Søg
0

2002-2012

Af tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt

BYGGEKRAM konceptforretning
I 2002 udviklede BYGGEKRAM et nyt koncept. Dette medførte at vi byggede om endnu en gang. 1. april 2003 kunne vi således åbne for 1500 m2 trælasthandel og 1000 m2 byggemarked indrettet efter de nyeste butiksprincipper.

Billede1

"Et ordentligt hul"
I slutningen af 2003 blev vi kontaktet af ejerne af en nystartet lavpristømmerhandel. Forretningen var startet op på Vestfyn, og da ejeren ønskede at afhænde forretningen meldte der sig nye ejere som ønskede forretningen flyttet til Årslev.

Efter en åbningen 1. april samme år havde man realiseret en opsætning på over 6 millioner kroner. Desværre med ”et ordentligt hul” til følge.

Efter en forhandlingsperiode overtog vi så forretningen 1. december 2003.

Tog imod tilbuddet om forretningsfører
Vores søn Bo som er trælastuddannet havde på daværende tidspunkt været ansat i en forretning i London i et par år, og da vi ringede til ham og fortalte at nu havde vi et job og en forretning til ham var svaret. ”Nej jeg har jo et godt job her!” Men efter et par dage ombestemte han sig og tog imod tilbuddet om forretningsfører for forretningen.

Det er mange år siden der er åbnet en ny trælast på Fyn, og sporene fra de første ejere skræmte. Resultatet blev at vi besluttede os for at åbne endnu en BYGGEKRAM forretning. Efter ombygning fremstår forretningen med ca. 300 m2 byggemarked og 900 m2 trælast. 

Billede2
Allerede i 1989 etablerede vi et samarbejde med andre frie tømmerhandlere som nu foruden os består af fire vestjydske forretninger, FORENEDE TØMMERHANDLERE.

XL-BYG
I slutningen af 2006 valgte de to byggemarkedskæder BYGGEKRAM og RÅD og DÅD at slutte sig sammen.
Med virkning fra 1/1 2007 opstod XL-BYG.

Vi gjordte os store overvejelser om vore navne i Langeskov og Årslev valgte vi at lade vort familienavn indgå. Det blev til
Billede3

Både XL og GRØNFELDT blev en stor succes for os.

2007 blev et fantastisk år for branchen, men ak, - opsvinget sluttede brat i oktober 2008. Gode år blev afløst af de mest elendige i over hundrede år!

Billede4

Ny lastvogn 2006


1/1 2010 overtog vi et af Odenses ældste træfirmaer, her er historien:

"Thorvald Pedersen begyndte sin handel med snedkerartikler i maj 1899.
Efter en snedkeruddannelse havde han været på valsen gennem Europa, hvilket i Schweizulykkeligvis førte til en varig arbejdsskade. Den unge mand fik dog heldigvis udbetalt en arbejdsskadeforsikringssum på kr. 2300,- som han i 1896 som 21-årig investerede ”Thorsgades Urtekramhandel”
I 1906 blev sortimentet udvidet med hårdttræ og Thorvald Pedersen rejstebl. a. til Cuba for selv at købe træet ind. I 1918 indkøbtes blok- og finèrsav og træsalget tog for alvor fart.
I 1908 startede glasafdelingen som efterhånden udviklede sig til et af landets største glasfirmaer med afdelinger i Ålborg, Kolding, Århus og København.
Dansk Møbelplade og finerfabrik A/S blev oprettet i 1927 og senere udvidedes produktionen med ”Fionia” døre. Desuden produceredes skabslåger, parketstave og cigarkasser.. Firmaet beskæftigede 350 personer.
Thorvald Pedersen dør i 1942 og virksomheden videreføres af hans søn Svend Pedersen.Koncernen afvikledes i halvfjerdserne og firserne, dog med undtagelse af træafdelingen som blev videreført af trælasthandler Per Laulund. Sortimentet omfatter hårdttræ, døre og plader"

Virksomheden er beliggende i Østergade 51 i Odense og lokalerner skal på længere sigt bebygges med boliger, men indtil en gang i 2013 bliver vi på matriklen.

Pr. 1. januar 2012 indgik Forenede Tømmerhandlere en samarbejde med CFP i Køge.
I denne strategiske alliance indgår Grønvold & Schou i Slagelse og Gørlev, Forenede Tømmerhandleres 7 forretninger i Jylland og på Fyn og CFPs egne fire forretninger.

Fremtiden
Bo overtog for et par år siden halvdelen af firmaet og resten inden for de næste par år. Dette har givet mig mulighed for at beskæftige mig med andre aktiviteter, blandt andet som formand for landets 440 trælast og byggemarkeder TUN.

Billede5

Kronprins Frederik modtages til TUNBYG 2010.