Søg
0

1972-1982

Af tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt

I slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne oplevede Danmark en byggeaktivitet som ikke siden er set. I kølvandet opstod en kolossal byggebranche som kulminerede i et boligbyggeri på over 60.000 boliger i begyndelsen af halvfjerdserne. En omfattende byggeindustri opstod med et bredt udvalg af byggeindustri, leverandører af byggematerialer, og ikke mindst udførende bygmestre.

Byggematadorer fra Jens P. Koch til Bøje Nielsen udnyttede stordriftsfordelene og i den anden grøft benyttede man sig af den øgede fritid, og mange bygmestre etablerede sig. Mange lærere, postbude og landmænd hørte til ”fritidsbygmestrene”.

Et aktivthandelsliv i Langeskov
Langeskov by var oprindelig opstået ved jernbanens åbning i midten af det 18. århundrede.Senere kom mejeriet, plovfabrikken og finerfabrikken. Dette skabte grobund for et aktivthandelsliv og et behov for boligbyggeri. Men det helt store behov opstod da Haustrup i 1967 åbnede en emballagefabrik på Industrivej.

Stiftelsesdokument
En tømrer og en sælger fik ideen til en trælast i Langeskov. Af stiftelsesdokumenterne fremgår der således:

”Den 26. januar 1972 afholdtes stiftende generalforsamling i A/S Langskov Byggecenter, som blev stiftet med en aktiekapital på kr. 10.000,-.”

En presseninghal på100 m2 blev rejst og6000 m2 jord blev købt til tømrerværkstedet - hen over fjernvarmehovedledningen, og så var man i gang. Og man havde jo de første ordrer i hus til ejeren - tømreren!

Billede1

N. H. Hein 1969 i første række i brun kittel og min senere hustru længst til venstre


Trælastforvalter i 1972

Jeg blev ansat som trælastforvalter i Langeskov Byggecenter den 1. august 1972. Efter en læretid hos N. H. Heins Trælasthandel i Odense, afbrudt af et år ved Civilforsvaret, blev jeg genansat på trælasten. 4/6 1972 skrev jeg så min anden (den første da jeg kom i lære) og sidste ansøgning og blev antaget til jobbet. Jeg mødte forventningsfuld op til jobbet, blev placeret ved et gammelt spisebord (det var anderledes end jeg var vant), men dagen efter brækkede et ben af bordet og så fik jeg et helt nyt skrivebord og det var jo luksus!

Det var en hektisk tid som er svær at forstå i dag, vi regnede massevis af tilbud uden brug af EDB, ekspederede, tog telefoner og når der landede 400 poser cement fra Ålborg var alle i gang med aflæsning i pressenninghallen.

Billede2

Første annonce 9/11 1972

 

"Hvad kan vi få?"
Vi bestilte 100 indvendige døre ad gangen, hvilket var særdeles meget for en nystartet trælasthandel, og når kunderne ankom for at udse sig varer var svaret 3, 6 eller 9 måneders leveringstid, og inden længe ændredes spørgsmålet i til ”hvad kan vi få” Man kunne f. eks. få mursten fra Grøftebjerg Teglværk i løbet af 3 måneder hvis man sendte familien ned på teglværket i en weekend for at sortere sten, ellers var leveringstiden 9 måneder!

Som alt andet her i livet har alting en ende
Enden på eventyret var oliekrisen i 1974. Først troede man ikke rigtigt på det, men efter bilfrie søndage og slukkede gadelamper gik det nok op for de fleste at noget var passeret. Byggeriet faldt drastisk (til et niveau som er højere end i dag) med konkurser og ruin til følge i en forkælet branche. I 1974 blev jeg udnævnt til leder af trælasten og har været det siden.

Billede3

Den 27. april 1974 åbnede vi vort første byggemarked som hed BYGGEKRAM.
Reception dagen før, medarbejderne med hjemme til langt ud på natten. Gang i forretningen om dagen og om aftenen fødte min hustru vores førstefødte, Anja. Der var stadig gang i den!

Kombinationen af tømrer-forretning og trælasthandel var umulig
Og sidstnævnte er kapitalkrævende, så i begyndelsen af 1976 valgte Hansen at sælge. NFT var et gammelt firma med rødder tilbage til 1817. Konsul Carl Schmidt, indehaver af firmaet forstod, der måtte investeres for at hæve omsætningen, og der blev hurtigt igangsat en plan for en udvidelse.

Og den 29/2 1980 kunne en ny lagerhal, renoveret byggemarked, og asfalteret plads indvies. I alt 2100 m2 trælast og byggemarked. ”Så fik Langeskov sin trælast” stod der i avisen.

Billede4